Bài viết 10/2016

Xung quanh vụ tự tử của ca sĩ – diễn viên Hong Kong Trương Quốc Vinh

Xung quanh vụ tự tử của ca sĩ – diễn viên Hong Kong Trương Quốc Vinh

Trương Quốc Vinh là một nghệ sĩ đúng nghĩa của từ này. Tôi chưa gặp ai có tính cầu toàn và sẵn sàng hy sinh cho nghệ thuật như anh ấy. 

Tranh khắc của Hiroshige

Giữa lúc thực hiện bộ tranh tram thắng cảnh trên, họa sĩ cảm thấy lúc cuối đời đã cận kề, nên quy y cửa Phật, nhìn đời bằng cặp mắt dửng dung.

Mông Gia Tuệ tấm gương đẹp trong xã hội Hongkong

Cô giải thích thêm, sở dĩ có lời cầu ước an toàn giao thông vì cô đang là trụ cột chính của gia đình nên cô không muốn vì lý do tai nạn khiến cho người nhà phải bận tâm hoặc xa hơn nữa, cô sẽ không lo được cho họ.