Bài viết 08/2016

Đạo diễn Vương Đức – Cỏ lau sắc xanh đầu đời

Đạo diễn Vương Đức – Cỏ lau sắc xanh đầu đời

Với khó khăn về hình thức, Minh Vượng dự định tìm một chân trời mới: công tác phó đạo diễn. Minh Vượng là bạn của vợ tôi (diễn viên Ngọc Bích), là người rất chu đáo