Bài viết 08/2016

Mạc Văn Chung – Tôi thích tự viết kịch bản những bộ phim mình làm đạo diễn

Mạc Văn Chung – Tôi thích tự viết kịch bản những bộ phim mình làm đạo diễn

Phim là những trăn trở của ông đại tá đầy nhiệt huyết cách mạng với cuộc sống xã hội đang ngày càng đổi mới của đất nước, là mối quan hệ của đại tá Trầm với anh chàng hoạ sĩ đã giúp ông có lại những kỷ niệm xưa

Đạo diễn Vương Đức – Cỏ lau sắc xanh đầu đời

Với khó khăn về hình thức, Minh Vượng dự định tìm một chân trời mới: công tác phó đạo diễn. Minh Vượng là bạn của vợ tôi (diễn viên Ngọc Bích), là người rất chu đáo